δαιδάλω


δαιδάλω
δαίδαλος
cunningly
masc/fem/neut nom/voc/acc dual
δαίδαλος
cunningly
masc/fem/neut gen sg (doric aeolic)
δαιδάλλω
work cunningly
pres imperat act 2nd sg (doric aeolic)
δαιδάλλω
work cunningly
aor subj act 1st sg
δαιδά̱λω , δαιδάλλω
work cunningly
aor subj act 1st sg (doric)
δαιδάλλω
work cunningly
imperf ind act 3rd sg (doric aeolic)
δαιδά̱λω , δαιδάλλω
work cunningly
aor ind mid 2nd sg (doric)
δαιδαλόω
pres imperat act 2nd sg (doric aeolic)
δαιδαλόω
imperf ind act 3rd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • δαιδαλώ — δαιδαλῶ ( όω) (Α) [δαίδαλος] δαιδάλλω. [ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. δαιδαλεύομαι (δαίδαλος) απαντά στη μτγν. Ελληνική (Φίλων, μηχανικός) αντί τού δαιδάλλω] …   Dictionary of Greek

  • Δαιδάλω — Δαίδαλος cunningly masc nom/voc/acc dual Δαίδαλος cunningly masc gen sg (doric aeolic) Δαίδαλος cunningly neut nom/voc/acc dual Δαίδαλος cunningly neut gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δαιδάλῳ — Δαίδαλος cunningly masc dat sg Δαίδαλος cunningly neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δαιδάλῳ — δαίδαλος cunningly masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δαιδάλωι — Δαιδάλῳ , Δαίδαλος cunningly masc dat sg Δαιδάλῳ , Δαίδαλος cunningly neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δαιδάλωι — δαιδάλῳ , δαίδαλος cunningly masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)